Lịch sử phát triển

2018

Ngày 04/10/2018 khánh thành và đưa vào vận hành trung tâm logistics Thăng Long với tổng diện tích 17,100m2 bao gồm 12,000m2 kho tổng hợp có sức chứa tới 20,000 pallet và 5,100m2 kho mát & lạnh với sức chứa lên tới 8,000 pallet.

2017

Ngày 26/10/2017 đổi tên thành: Công ty cổ phần dịch vụ logistics Thăng Long