Thông tin TLL
21/09/2022

Công ty cổ phần dịch vụ logistics Thăng Long tổ chức huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

 

Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Thăng Long tổ chức Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 toàn bộ CB-CNV. Chương trình khóa học đào tạo theo nội dung khung huấn luyện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của luật An toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, định kỳ hàng năm Công ty tổ chức các khóa học để củng cố kiến thức cơ bản cũng như nâng cao ý thức về tuân thủ nội quy ATLĐ cho toàn thể CB-CNV trong quá trình làm việc để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, mang lại hiệu quả lao động cao.

Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động.


Tin tức khác